Gwarancja najlepszej jakości!

ważniejsze projekty:


We współpracy z firmą Reimelt z siedzibą w Rödermark (Niemcy), konstruowaliśmy kompletne linie produkcyjne dla wyżej wymienionych firm.

Naszym zadaniem było rozbudowanie i unowocześnienie linii produkcyjnych, w celu osiągnięcia lepszej efektywności procesu produkcji na podstawie pomiarów dostarczonych przez firmę Reimelt. Na kompletną konstrukcję składały się plany przebiegu nowych linii produkcyjnych oraz szczegółowe rysunki techniczne poszczególnych elementów (silosy, urządzenia mieszające, itp.).

certyfikaty:

Certyfikaty rejestracji patentów projektów klawiatur ergonomicznych, obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.


wersja praworęczna
wersja leworęczna
wersja zmodyfikowana praworęczna
wersja zmodyfikowana leworęczna

program Galileo:

Kluczowy wpływ na rozwój gospodarki w każdym kraju mają innowacje. Nowe pomysły i wynalazki są często promowane przez media.

Niemiecki program telewizyjny „ProSieben” zaliczany jest do najważniejszych i najwyżej cenionych programów telewizyjnych w Niemczech.


Co roku „ProSieben” pod patronatem znanego na całym świecie koncernu „ThyssenKrupp” organizuje konkurs „Die große Galileo Show” poświęcony wyłącznie nowym wynalazkom i nowym ideom.


Celem tego programu jest wyłowienie najlepszych pomysłów i nowych wynalazków.

Pomysły mogą być zgłaszane zarówno przez firmy jak i osoby prywatne. Zgłoszone innowacje są wnikliwie oceniane przez specjalistów, a najlepsze – nagradzane.


W roku 2006 zgłosiłem do tego konkursu swoją klawiaturę komputerową „COMPCAD” jako innowację. Autorskie rozwiązanie klawiatur ergonomicznych zaprezentowane w programie wzbudziło ogromne zainteresowanie i zostało wyróżnione nagrodą „ProSieben – Wissenspreis” w kategorii „Simplify Your Live”.


świadectwo nadania "Prosieben - Wissenspreis" projektowi „COMPCAD”.